Informacja

Obecnie w obiekcie „PATRIA” – trwa zimowisko „Akcja Zima 2020” foto relacja będzie przekazana bezpośrednio organizatorowi zimowiska tj. Towarzystwu „Nasze Szwederowo”

Pozdrawiamy 😉